En stjärna tänds


I en kristen församling i den tyska staden Herrnhut började man redan på 1800-talet tillverka inifrån upplysta pappersstjärnor för adventshögtiderna. En bokhandlare tog upp idén och började masstillverka stjärnor för försäljning. 1912 lär den första stjärnan ha kommit till Sverige via en invandrad tyska som fått den i lysningspresent. Man plockade ihop stjärnan genom att fästa ihop de många olikfärgade taggarna i varandra. Eftersom den var omfångsrik hade man den i taket istället för i fönstret.