Förortsfönster

"I Stockholm befinnes adventsstjärnan ha haft sin största användning i förorterna och i de nya stadsdelarna och mindre inne i själva staden, antagligen beroende på att det är i ytterområdena, som de yngre generationerna dominera. Det är de som mest intressera sig för dylika uppslag."
Källa: Sigurd Erixon "Moderna festseder", Saga och sed 1955

Foto från en kvällspromenad i Årsta utanför Stockholm - eller var det Högdalen, Huddinge eller Hägersten?