Sparad från 50-talet


"Adventsstjärnan utgöres av en stor pappstjärna, c:a 30-50 cm, antingen av platt typ med långa taggar i sidled som en sjöstjärna eller med ett något större antal taggar åt alla håll. Den platta typen, som synes ha varit vanligast, har merendels anbragts i ett fönster, medan den andra typen måst upphängas på annat sätt inomhus. Dessa stjärnor har varit konstruerade så att de skulle ekläreras med hjälp av en elektrisk glödlampa, vars strömförande ledning därvid kom att fungera som upphängningsanordning. Det var alltså helt enkelt en stjärnformad lampskärm."

Källa: Rehnberg "Ljusen på gravarna" , Nordiska Museet